Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-119885-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Bổ trợ tư pháp - Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 20 ngày
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức làm thủ tục Thành lập văn phòng công chứng chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại Phòng Bổ trợ tư pháp.
- Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ.
Bước 3: Sở Tư pháp trình hồ sơ thành lập với Ủy ban nhân dân tỉnh
Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh ra Quyết cho phép thành lập Văn phòng công chứng
Bước 5: Cá nhân, tổ chức nhận Quyết định thành lập Văn phòng công chứng
Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng
Đề án thành lập văn phòng công chứng
Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
100.000 đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập văn phòng công chứng - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-119885-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
24