Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-121176-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép triển lãm mỹ thuật của tỉnh, thành phố, triển lãm mỹ thuật khu vực trưng bày tại địa phương chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam Định.
- Bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ, kiểm tra (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung) và chuyển cho phòng Nghiệp vụ Văn hoá xử lý hồ sơ.
- Phòng Nghiệp vụ Văn hoá hoàn tất thủ tục, trình Giám đốc ký Giấy phép và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa.
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép triển lãm
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ địa điểm triển lãm chỉ được nhận trưng bày những tác phẩm có trong danh sách được cấp giấy phép
Địa điểm của triển lãm phải có diện tích trưng bày từ 20m2 trở lên; có đủ ánh sáng, điện, nước, các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, không làm ảnh hưởng đến trật tự công cộng, an toàn giao thông
Trong thời gian triển lãm, việc mua bán tác phẩm ảnh, việc tác giả (hoặc chủ sở hữu tác phẩm) nộp tiền phần trăm khi bán tác phẩm cho nơi tổ chức triển lãm, việc bồi thường cho tác giả (hoặc sở hữu tác phẩm ) khi tác phẩm bị mất mát, hư hỏng thực hiện theo hợp đồng hoặc thoả thuận giữa chủ sở hữu tác phẩm với người tổ chức
Đơn đề nghị cấp phép (theo mẫu) hoặc công văn, công hàm
Mẫu giấy mời, lời giới thiệu, thể lệ cuộc thi, triển lãm liên hoan bằng tiếng Việt; nếu cần in tiếng nước ngoài phải in dưới hoặc trang bên và không lớn hơn tiếng Việt
Catalog, tờ gấp, sách in tác phẩm, biểu trưng, áp phích (các sản phẩn in ấn) tuyên truyền quảng cáo cho triển lãm (nếu có)
Đối với triển lãm ảnh phải có thêm:
+ Danh sách tác phẩm, tác giả đã được tuyển chon.
+ Ảnh mẫu tác phẩm hoặc tác phẩm sẽ trưng bày khuôn khổ nhỏ nhất 8 x 12cm (ảnh mẫu phải từ phim gốc của ảnh trưng bày kể cả thể loại đen trắng hay màu) có ghi kích thước tác phẩm, chú thíc bằng tiếng Việt.
+ Đối với việc tổ chức liên hoan, đại hội Nhiếp ảnh quốc tế tại Việt Nam phải kèm theo chương trình và nội dung cụ thể.
+ Đối với những cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan, đoàn thể nào phải được Ủy ban nhân dân phường, xã xác nhận địa chỉ cư trú trong đơn xin phép.
+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có xác nhận của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.
+ Đối với người nước ngoài không thuộc cơ quan, tổ chức đoàn thể nào, không có đơn vị nào đứng tên tổ chức triển lãm thì phải có xác nhận của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán của nước mà người đó cư trú trong đơn xin triển lãm. Trường hợp cá nhân đó là công dân của nước chưa có quan hệ ngoại giao với Việt Nam phải có xác nhận của một tổ chức quốc tế có trụ sở tại Việt Nam trong đơn xin phép.
Việc tổ chức thi ảnh thi ảnh địa phương, khu vực phải đăng ký với Sở Văn hóa- Thông tin nơi tổ chức (quy định tại khoản 4 Điều 5 Quy chế hoạt động Nhiếp ảnh ban hành kèm theo quyết định số 29/2000/QĐ-BVHTT ngày 20/11/2000 của Bộ Văn hóa thể thao) phải gửi văn bản đăng ký đến cơ quan có thẩm quyền trước thời hạn dự thi 07 ngày. Nội dung văn bản đăng ký phải ghi rõ: cơ quan tổ chức thi, thể lệ cuộc thi, mục đích và nội dung thi theo mẫu số 5.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị tổ chức triển lãm/Liên hoan ảnh tại Việt Nam
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép triển lãm của cá nhân, tổ chức triển lãm mỹ thuật của tỉnh, thành phố, triển lãm mỹ thuật khu vực trưng bày tại địa phương - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-121176-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29