Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-121269-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hợp tác xã
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở kế hoạch và đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan thuế, cơ quan công an
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người thành lập liên hiệp hợp tác xã hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Sở Kế hoạch và đầu tư. Khi nhận hồ sơ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp
Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ
Bước 3: Nhận kết quả tại bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư. Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của liên hiệp hợp tác xã tại bộ phận một cửa
Đơn đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã theo mẫu
Điều lệ liên hiệp hợp tác xã
Danh sách hợp tác xã thành viên, Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã
Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Liên hợp tác xã
Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Hội đồng quản trị, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo qui định của pháp luật, Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các hợp tác xã thành viên
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Liên hiệp Hợp tác xã kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định
Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cuả ít nhất một người trong Hội đồng quản trị đối với Liên hiệp Hợp tác xã kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Danh sách thành viên của liên hiệp hợp tác xã, danh sách Hội đồng quản trị đối với liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Đơn đăng ký kinh doanh liên hiệp hợp tác xã
Tải về
Mẫu hướng dẫn xây dựng điều lệ Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí đăng ký kinh doanh đối với liên hiệp hợp tác xã 200.000đ/1lần cấp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh liên hợp tác xã - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-121269-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Hợp tác xã
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23