Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-121271-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Di sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân làm thủ tục xin cấp chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam Định.
- Bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ, kiểm tra (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung) và chuyển cho phòng Nghiệp vụ Văn hoá xử lý hồ sơ.
- Phòng Nghiệp vụ Văn phối hợp với Bảo tàng tỉnh kiểm tra điều kiện cửa hàng và hoàn tất thủ tục trình Giám đốc Sở ký công văn gửi Cục Di sản Văn hoá thẩm định hồ sơ. Cục Di sản Văn hoá có văn bản thẩm định gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.
- Phòng Nghiệp vụ văn hóa soạn thảo chứng chỉ trình giám đốc Sở ký chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia và trả kết quả cho bộ phận 1 của.
Bước 3: Cá nhân nhận chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có cửa hàng đủ diện tích phù hợp để trưng bày di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Có đủ phương tiện trưng bày, bảo quản di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Đơn xin cấp chứng chỉ
Bản sao hợp pháp các văn bằng chuyên viên có liên quan
Sơ yếu lí lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Chứng chỉ hành nghề mua bán di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-121271-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Di sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
26