Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-121922-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức làm thủ tục cấp phép tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ Tại bộ phận 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nam Định.
- Bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ, kiểm tra (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung) và chuyển cho phòng Nghiệp vụ Du lịch xử lý hồ sơ.
- Phòng Nghiệp vụ Du lịch hoàn tất thủ tục, trình Giám đốc ký Giấy phép và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa.
Bước 3: Tổ chức nhận giấy phép tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Lựa chọn địa điểm phù hợp với tính chất và quy mô của hội chợ, triển lãm du lịch;
+ Bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hội, an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, các điều kiện phòng, chống cháy, nổ;
+ Ban hành quy định, hướng dẫn các đối tượng tham gia về trưng bày, giới thiệu sản phẩm, ấn phẩm, vật phẩm phù hợp với chủ đề, tên gọi của hội chợ, triển lãm du lịch.
* Thời điểm dăng ký chậm nhất trước ngày 01 tháng 10 của năm trước năm tổ chức và tối thiểu sáu tháng trước khi diễn ra sự kiện.
Đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch (theo mẫu)
Kế hoạch tổ chức, trong đó thể hiện rõ tên, chủ đề, thời gian, địa điểm, quy mô dự kiến, cách thức tổ chức, nguồn kinh phí
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp
Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm tổ chức hội chợ, triển lãm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chưa có văn bản hướng dẫn
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-121922-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

1
25