Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-164948-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày từ kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan thú y có trách nhiệm: Khảo sát điều kiện vệ sinh thú y đối với địa điểm lập cơ sở, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan và trả lời bằng văn bản; cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thành phố.
Nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị Chi cục cấp Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y.
Bước 3: Nhận chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 20.000 đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thức ăn chăn nuôi - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-164948-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20