Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-072550-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 39 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Giai đoạn 1: (Sau khi hết thời hạn thông báo thu hồi đất (20 ngày) phương án tổng thể về bồi thường thiệt hại đã được phê duyệt).
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường, kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, chuyển ngay cho phòng Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định hồ sơ và chỉ đạo Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện việc trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ đối với khu vực chưa có bản đồ địa chính, lập danh sách chủ sử dụng có đất bị thu hồi;
Trường hợp các công trình phải đo đạc theo tuyến, hoặc khu đất đề nghị được giao từ 15-20 ha thì được công thêm 20 ngày để đo đạc. Trường hợp khu đất đề nghị được giao lớn hơn 20 ha thời gian đo đạc tính theo phương án được duyệt.
- Chuyển phòng Quản lý đất đai tham mưu, lập tờ trình, dự thảo quyết định thu hồi đất tổng thể;
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt;
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Giai đoạn 2: (Sau khi đã hoàn thành việc giải phóng mặt bằng – Không kể thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính)
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, kiểm tra, chuyển ngay cho phòng Quản lý đất đai của Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, dự thảo quyết định giao đất, cho thuê đất;
- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt;
- Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất gửi thông tin địa chính đến Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính, xác định hoăc thẩm định đơn giá giao đất có thu tiền (đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất);
- Sở Tài chính xác định đơn giá thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
- Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường Ký hợp đồng thuê đất (đối với trường hợp đựợc thuê đất); bàn giao đất tại thực địa;
- Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Giai đoạn 1: Thu hồi đất tổng thể để bồi thường, giái phóng mặt bằng (Sau 20 ngày kể từ ngày ra Thông báo thu hồi đất)
Đơn xin giao đất, thuê đất (theo mẫu 01a hoặc mẫu 01b)
Bản sao văn bản thoả thuận địa điểm hoặc văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản đồng ý cho xây dựng công trình (Đối với công trình là Dự án sản xuất kinh doanh hoặc trụ sở….)
Bản sao có công chứng Quyết định dự án đầu tư hoặc bản sao giấy phép đầu tư, giấy phép khai thác khoáng sản; hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch gói...
Bản chính văn bản xác nhận của sở Tài nguyên và Môi trường nơi có đất về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất
Thông báo thu hồi đất của Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Hội đồng bồi thường, hổ trợ và tái định cư nơi có đất
Quyết định phê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường giải phóng mặt bằng
Bản đồ hiện trạng khu đất; danh sách chủ sử dụng đất bị thu hồi và biên bản xác nhận hiện trạng, biên bản kết thúc công khai
Giai đoạn 2: Sau khi hoàn tất việc bồi thường, giải phóng mặt bằng
Báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng với Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua sở Tài nguyên và Môi trường) của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố nơi có đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin giao đất hoặc Đơn xin thuê đất
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 100.000 đ/giấy
Phí cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng dất * Khu vực đô thị: - Khó khăn 1: 35.000 đ/giấy - Khó khăn 2: 38.000 đ/giấy - Khó khăn 3: 40.000 đ/giấy. * Khu vực nông thô n: - Khó khăn 1: 33.000 đ/giấy - Khó khăn 2: 37.000 đ/giấy - Khó khăn 3: 40.000 đ/giấy.
Phí thẩm định hồ sơ 80.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giao đất, cho thuê đất chưa được giải phóng mặt bằng - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-072550-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27