Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-154263-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận: kiểm tra tính pháp lý, hồ sơ đủ, hợp lệ, viết phiếu hẹn; chuyển hồ sơ đến Phòng Nghiệp vụ Văn hóa thẩm tra, xử lý và trình Lãnh đạo Sở xem xét trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ra quyết định
Bước 3: Giao trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Triển lãm trong nước
Đơn đề nghị cấp phép cuộc thi, liên hoan, triển lãm (ảnh) hoặc công văn, công hàm
Catalogue, mẫu giấy mời, lời giới thiệu, thể lệ cuộc thi, triển lãm, liên hoan bằng tiếng Việt, nếu cần in tiếng nước ngoài, phải in dưới hoặc trang bên và không lớn hơn tiếng Việt
Danh sách tác phẩm, tác giả, đính kèm ảnh mẫu kích thước 9 x 12cm và phần chú thích bằng tiếng Việt
Đưa ảnh đi Triển lãm ở nước ngoài
Phải có giấy mời, công hàm, hợp đồng hoặc văn bản của phía nước ngoài
Đối với cá nhân không thuộc một tổ chức, cơ quan hoặc đoàn thể nào phải được Ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận vào đơn xin phép
Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài phải có xác nhận của Ủy ban về ngưởi Việt Nam ở nước ngoài
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký tổ chức thi ảnh tại Việt Nam
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép Tổ chức triển lãm/ Liên hoan ảnh tại Việt Nam
Tải về
Đơn đề nghị đưa ảnh ra triển lãm/thi/liên hoan ở nước ngoài
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép triển lãm ảnh, liên hoan ảnh, cuộc thi ảnh nghệ thuật (Triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức, cá nhân ở địa phương; Triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức, cá nhân của khu vực tổ chức tại địa phương; Triển lãm, liên hoan ảnh của tổ chức, cá nhân của nước ngoài có trụ sở tại địa phương; Triển lãm, liên hoan ảnh của cá nhân nước ngoài không thuộc tổ chức nào; Triển lãm, liên hoan ảnh, thi ảnh của tổ chức, cá nhân thuộc địa phương đưa ra nước ngoài không có quy mô quốc gia và quốc tế) - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-154263-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Nghệ thuật, biểu diễn
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
26