Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-255094-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận;
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp hồ sơ tại trụ sở cơ quan Ban Quản lý các khu công nghiệp;
Thời hạn giải quyết: 15 ngày (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ);
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản tham gia ý kiến;
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (sau đây gọi tắt là Bộ phận một cửa) tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, kiểm tra hồ sơ, chuyển Phòng Nghiệp vụ: 01 ngày.
Bước 2: Phòng Nghiệp vụ xử lý hồ sơ và dự thảo văn bản tham gia ý kiến: 11 ngày.
Bước 3: Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp ký duyệt: 02 ngày.
Bước 4: Bộ phận một cửa lưu trữ hồ sơ và trả kết quả: 01 ngày;
Tập dự án đầu tư xây dựng công trình).
Thiết kế cơ sở của dự án (thuyết minh và bản vẽ).
Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở của chủ đầu tư.
Bản sao có công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà thầu thiết kế, nhà thầu khảo sát xây dựng.
Bản sao có công chứng chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế và chủ trì thiết kế các bộ môn.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng đối với dự án nhóm B - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-255094-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Đầu tư
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
18