Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NTH-BS94
Cơ quan hành chính: Ninh Thuận
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Bộ Tư pháp
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận
Thời hạn giải quyết: - 06 ngày làm việc đối với Sở Tư pháp.
- 07 ngày làm việc đối Bộ Tư pháp
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ hợp lệ, lập phiếu biên nhận và chuyển cho phòng Hành chính tư pháp xử lý nghiệp vụ: 01 ngày
Bước 3: Phòng Hành chính tư pháp xử lý nghiệp vụ, trình Giám đốc ký công văn chuyển hồ sơ cho Bộ Tư pháp để xem xét, cho ý kiến về điều kiện ghi chú: 02 ngày
Bước 4: Bộ Tư pháp cho ý kiến về điều kiện ghi chú: 07 ngày
Bước 5: Sau khi nhận được công văn trả lời của Bộ Tư pháp, phòng Hành chính tư pháp tiếp tục xử lý nghiệp vụ và trình Giám đốc ký Giấy xác nhận. Sau đó, Phòng Hành chính tư pháp vào Sổ và chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: 02 ngày
Bước 6: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao giấy xác nhận cho người được cấp: 01 ngày
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản án, quyết định ly hôn, bản thoả thuận ly hôn không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 356 của Bộ luật Tố tụng dân sự và không có đơn yêu cầu không công nhận
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài (Mẫu TP/HT-2010-TK.GCLH)
Bản sao Bản án/Quyết định ly hôn của Toà án nước ngoài đã có hiệu lực thi hành, bản sao Bản thoả thuận ly hôn do Toà án nước ngoài hoặc cơ quan có thẩm quyền khác của nước ngoài công nhận đã có hiệu lực thi hành hoặc bản sao các giấy tờ khác do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp công nhận việc ly hôn. Giấy tờ này phải được hợp pháp hoá lãnh sự và dịch sang tiếng Việt theo quy định của pháp luật
Bản sao chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Bản sao hộ khẩu đối với trường hợp công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú tại Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí, lệ phí 50.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn đã tiến hành ở nước ngoài - Ninh Thuận
Số hồ sơ:
T-NTH-BS94
Cơ quan hành chính:
Ninh Thuận
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
16