Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-088966-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người được cử giám hộ nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người giám hộ hoặc nơi có trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp phức tạp cần xác minh, thì thời hạn nói trên được kéo dài thêm không quá 5 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định công nhận việc giám hộ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người được cử giám hộ chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì ghi phiếu hướng dẫn bổ sung. Nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ, ghi rõ ngày trả kết quả, thu lệ phí theo quy định và chuyển hồ sơ cho công chức Tư pháp hộ tịch giải quyết.
Bước 3: Công chức Tư pháp hộ tịch thẩm tra hồ sơ, nếu xét thấy việc giám hộ đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, thì thực hiện đăng ký việc giám hộ. Khi đăng ký việc giám hộ, người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt. Công chức Tư pháp hộ tịch ghi vào Sổ đăng ký giám hộ và Quyết định công nhận việc giám hộ. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ký và cấp cho người giám hộ và người cử giám hộ mỗi bên một bản chính Quyết định công nhận việc giám hộ. Bản sao Quyết định công nhận việc giám hộ được cấp theo yêu cầu của người giám hộ và người cử giám hộ. Trường hợp từ chối phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Bước 4: Công chức Tư pháp hộ tịch chuyển kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
Bước 5: Người được cử giám hộ nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đăng ký việc giám hộ, người được giám hộ và người được cử làm giám hộ phải có mặt
Người giám hộ là cá nhân phải có đủ điều kiện làm người giám hộ. Cụ thể:
+ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
+ Có tư cách đạo đức tốt; không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác;
+ Có điều kiện cần thiết bảo đảm thực hiện việc giám hộ.
Tờ khai đăng ký việc giám hộ (theo mẫu);
Giấy cử giám hộ (do người cử giám hộ lập, nếu có nhiều người cùng cử một người làm giám hộ thì tất cả phải cùng ký vào Giấy cử giám hộ);
Xuất trình giấy tờ chứng minh điều kiện của người giám hộ (chỗ ở, thu nhập);
Trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng phải có danh mục tài sản của người được giám hộ do người cử giám hộ lập, ghi rõ tình trạng tài sản, có chữ ký của người cử giám hộ và người được cử làm giám hộ
+ Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký để xác định về cá nhân người đó.
+ Bản sao Sổ hộ khẩu hoặc Sổ đăng ký tạm trú của người được cử làm giám hộ hoặc giấy tờ xác định địa chỉ trụ sở của cơ quan, tổ chức đảm nhận giám hộ để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký hộ tịch
Lưu ý: Bản sao các giấy tờ trên là bản sao có chứng thực; trường hợp là bản sao không chứng thực phải kèm bản chính để đối chiếu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký việc giám hộ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-088966-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [2]

0
44