Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-134254-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật, nộp hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường để thẩm định
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn bổ sung hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đã đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ cho bộ phận chuyên môn thẩm định trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường mang giấy hẹn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để nhận kết quả và trả cho tổ chức
- Tờ trình đề nghị phê duyệt bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Hồ sơ đã được hoàn thiện từ Sở Tài nguyên và Môi trường gồm:
+ Văn bản đề nghị thẩm định phê duyệt bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường của chủ dự án (01 bản);
+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung (05 bản) có chữ ký kèm theo họ tên, chức danh của chủ dự án và đóng dấu ở trang phụ bìa của từng bản báo cáo;
+ Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt trước đó;
+ Bản sao có công chứng quyết định phê duyệt báo cáo đánh gái tác động môi trường trước đó;
+ Giải trình về những nội dung điều chỉnh của dự án.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Phê duyệt bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-134254-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
48