Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-141701-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Khoa học- Công nghệ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Khoa học & Công nghệ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện lại, nếu hồ sơ đó đủ thì tiếp nhận, viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức.
- Tổ chức mang giấy hẹn tới để nhận kết quả; cán bộ bộ phận tiếp nhận trả kết quả cho tổ chức.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Tên giao dịch:
+ Phải có tên giao dịch đầy đủ bằng tiếng Việt.
+ Thể hiện rõ lĩnh vực hoạt động chủ yếu.
+ Bao gồm loại hình tổ chức Khoa học và công nghệ.
+ Tên của tổ chức không có cơ quan chủ quản không được trùng với tên của các tổ chức đã được đăng ký trước tại cùng một cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động kinh doanh
- Tổ chức có hoạt động liên quan đến các thí nghiệm trên cơ thể người và động vật phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan Quản lý nhà nước về y tế.
- Tổ chức mở các trường, lớp đào tạo phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan Quản lý nhà nước về Giáo dục và Đào tạo.
- Tổ chức tiến hành các hoạt động thuộc ngành nghè, lĩnh vực đặc thù khác nếu có quy định phải xin phép cơ quan Quản lý nhà nước thì trước khi tiến hành các hoạt động này phải được sự cho phép bằng văn bản của cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền.
Người đứng đầu tổ chức phải có trình độ đại học trở lên (cao đẳng đối với các tổ chức thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện Kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn)
Nhân lực khoa học:
- Phải có ít nhất 4 người có trình độ đại học, cao đẳng trở lên, trong đó có ít nhất 01 người có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực xin đăng ký hoạt động (đối với các tổ chức thành lập và hoạt động tại địa bàn có điều kiện Kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn phải có ít nhất 01 người trở lên có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực xin đăng ký hoạt động).
- Phải có ít nhất hai người làm việc theo chế độ chính nhiệm).
Tổ chức Khoa học và công nghệ phải có mục tiêu, phương hướng hoạt động không vi phạm các điều cấm quy định tại Điều 8 của Luật Khoa học và Công nghệ và các văn bản pháp luật khác có liên quan
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ
Nội dung cơ bản Điều lệ tổ chức và hoạt động
Danh sách Nhân lực khoa học và công nghệ.
- Hồ sơ của nhân lực chính nhiệm:
+ Đơn xin làm việc chính nhiệm.
+ Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú).
+ Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực).
+ Trong trường hợp nhân lực chính nhiệm không phải là công dân VN thì phải có văn bản chứng nhận tư cách pháp lý của cơ quan có thẩm quyền của nước mà người đó mang quốc tịch
- Nhân lực kiêm nhiệm: văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của tổ chức Khoa học và công nghệ nơi làm việc chính nhiệm.
Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ:
- Lý lịch khoa học (do cá nhân tự khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật).
- Bản sao văn bằng đào tạo cao nhất (có chứng thực).
- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền nơi cư trú).
- Sơ yếu lý lích của người đứng đầu có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với người đứng đầu không phải của nhà nước); Văn bản xác nhận tư cách pháp lý do cơ quan của nước mà người đó mang quốc tịch cấp (đối với người đứng đầu không phải là công dân Việt Nam).
Hồ sơ về trụ sở chính:
- Giấy tờ xác nhận là chủ sở hữu địa điểm làm trụ sở chính, hoặc:
- Hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ sở chính.
Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức Khoa học và công nghệ (do người đứng đầu tự kê khai, ký xác nhận đồng thời tự chịu trách nhiệm về việc kê khai)
Số bộ hồ sơ: 02 (bộ) trong đó có 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật đăng ký của tổ chức khoa học và công nghệ -Mẫu Phụ lục V
Danh sách nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ -Mẫu Phụ lục III
Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Phụ lục I)
Tải về
Lý lịch Khoa học của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ -Mẫu Phụ lục IV
Nội dung cơ bản của điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - Mẫu: Phụ lục II
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (không phải của nhà nước) - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-141701-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Khoa học- Công nghệ
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33