Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-144727-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, Cá nhân đến lấy hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế điền đầy đủ các thông tin, lấy xác nhận của các cơ quan liên quan
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra nếu hồ sơ còn thiếu, chưa hợp lệ thì hướng dẫn Tổ chức, cá nhân hoàn thiện; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân
Bước 3: Tổ chức, cá nhân mang giấy hẹn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Y tế nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Cơ sở vật chất kỹ thuật và nhân sự đạt tiêu chuẩn về Thực hành tốt nhà thuốc theo lộ trình
Người quản lý chuyên môn về Dược phải có Chứng chỉ hành nghề Dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh của cơ sở bán lẻ
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu)
Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề Dược của người quản lý chuyên môn về dược phù hợp với hình thức tổ chức kinh doanh (công chứng hoặc chứng thực)
Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (có công chứng hoặc chứng thực)
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn cơ sở vật chất kỹ thuật
Báo cáo địa điểm hành nghề
Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá và các quy định khác
Hợp đồng mua bán thuốc theo hình thức đại lý (đối với các đại lý bán thuốc)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn
Tải về
Báo cáo địa điểm hành nghề
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tải về
Hợp đồng mua bán thuốc theo hình thức đại lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán lẻ thuốc - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-144727-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
33