Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-150196-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 12 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ;
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; viết giấy tiếp nhận và phiếu hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,công dân;
- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ.
- Đơn đề nghị cấp giấy phép.
- Đề án khai thác sử dụng nước, kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác.
- Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới dất tỷ lệ từ 1/50000 đến 1/25000.
- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp phép.
- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình khai thác trường hợp đất nơi đặt công trình khai thác không thuộc thẩm quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin cấp phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức cá nhân khai thác với tổ chức cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp GP khai thác,sử dụng nước mặt 100.000đ
Phí thẩm định Đề án, báo cáo khai thác,sử dụng nước mặt - Sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 0,1m3/s đến dưới 0,5m3/s hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW đến dưới 200KW, hoặc cho mục đích khác từ 500 đến dưới 3000m3/ngày đêm 630.000đ/đề án
Phí thẩm định Đề án, báo cáo khai thác,sử dụng nước mặt - Sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 0,1m3/s hoặc để phát điện với công suất dưới 50KW, hoặc cho mục đích khác dưới 500m3/ngày đêm 210.000đ/đề án
Phí thẩm định Đề án, báo cáo khai thác,sử dụng nước mặt - Sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 0,5m3/s đến dưới 1m3/s hoặc để phát điện với công suất dưới 200KW đến dưới 1.000KW, hoặc cho mục đích khác từ 3000 đến dưới 20.000m3/ngày đêm 1.500.000đ/đề án
Phí thẩm định Đề án, báo cáo khai thác,sử dụng nước mặt - Sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp với lưu lượng 1m3/s đến dưới 2m3/s hoặc để phát điện với công suất dưới 1000KW đến dưới 2.000KW, hoặc cho mục đích khác từ 20.000 đến dưới 50.000m3/ngày đêm 2.900.000đ/đề án
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-150196-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27