Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-150239-TT
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày (làm việc) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ;
- Cán bộ tiếp nhận kiểm tra, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ; viết giấy tiếp nhận và phiếu hẹn trả kết quả giao cho tổ chức,công dân;
- Nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường Phú Thọ.
- Đơn đề nghị gia hạn, diều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưói đất- Mẫu số 2a.
- Bản sao giấy phép đã được cấp.
- Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất do tổ chức cá nhân thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép đã được cấp-Mẫu số 2b.
- Đối với trường hợp đề nghị gia hạn giấy phép mà có sự thay đổi người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật ngoài những hồ sơ trên còn yêu cầu bổ xung:
+ Bản sao có công chứng các văn bằng chứng chỉ của người chịu trách nhiệm về kỹ thuật và hợp đồng lao động với người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật).
+ Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật- Mẫu số 1c.
- Đối với trường hợp đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép thì ngoài những tài liệu quy định núi trờn, hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung giấy phép còn bao gồm bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật -theo Mẫu 01b.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn/điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Mẫu số 02a. - Bảng tổng hợp các công trình khoan thăm dò, khoan khai thác nước dưới đất đã thực hiện trong thời gian sử dụng giấy phép - Mẫu số 02b. -Bản khai kinh nghiệm chuyên môn của người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật - Mẫu số 1c. -Bản khai năng lực chuyên môn kỹ thuật -Theo Mẫu 01b
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định hồ sơ gia hạn, điều chỉnh nội dung, giấy phép hành nghề khoan nước dưói đất Mức thu: 250.000đ/hồ sơ - Lệ phí cấp giấy phép gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưói đất Mức thu: 50. 000đ/hồ sơ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định hồ sơ cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưói đất - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-150239-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26