Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PTH-BS09
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản kèm danh sách đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: UBND cấp xã nộp hồ sơ tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện;
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, nếu đúng đủ thì viết phiếu hẹn trả kết quả; nếu chưa đúng, đủ thì chuyển trả và hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định.
Bước 3: Phòng chuyên môn thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì lập danh sách và tham mưu lãnh đạo huyện ra văn bản trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Bước 4: UBND cấp xã nhận kết quả tại phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc UBND cấp huyện.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người có công nuôi dưỡng liệt sỹ là người đã thực sự nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn dưới 18 tuổi, đối xử như con đẻ, thời gian nuôi từ 10 năm trở lên
Văn bản đính kèm danh sách đề nghị của UBND cấp xã.
Bản khai tình hình thân nhân liệt sỹ (Mẫu LS4- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH).
Biên bản ủy quyền.
Bản sao Bằng Tổ quốc ghi công.
Biên bản họp gia đình liệt sĩ có xác nhận của UBND cấp xã.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ đối với người có công nuôi liệt sĩ - Phú Thọ
Số hồ sơ:
T-PTH-BS09
Cơ quan hành chính:
Phú Thọ
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
38