Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-151913-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Khu kinh tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc (trường hợp cần thiết thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày làm việc) kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
Ban quản lý khu kinh tế Phú Yên kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm tra của sở, ngành liên quan; trường hợp cần thiết thì gửi hồ sơ lấy ý kiến các Bộ, ngành liên quan (trường hợp hồ sơ không hợp lệ sẽ thông báo cho nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung hồ sơ).
Bước 3: Trả kết quả tại Ban quản lý Khu kinh tế Phú Yên.
Thời gian trả kết quả trong giờ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định.
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Theo mẫu)
Hợp đồng liên doanh đối với hình thức đầu tư thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh (nếu có)
Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm)
Dự án đầu tư hoặc Giải trình kinh tế - kỹ thuật của dự án
Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Bản cam kết bảo vệ môi trường
Hồ sơ đăng ký kinh doanh tương ứng với mỗi loại hình tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (quy định tại các Điều 14, 15, 16, 17 và 18 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh) và pháp luật liên quan
Bản giải trình về khả năng đáp ứng điều kiện mà dự án đầu tư phải đáp ứng
Số bộ hồ sơ: 04 bộ, trong đó có ít nhất 01 bộ gốc
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-3
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy chứng nhận đầu tư thuộc diện thẩm tra đối với dự án đầu tư nước ngoài không phụ thuộc vào quy mô vốn, gắn với thành lập doanh nghiệp và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-151913-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Khu kinh tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21