Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-153947-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động – Thương binh và xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp xã
Thời hạn giải quyết: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Xác nhận bản khai, lập danh sách đề nghị xác nhận kèm các giấy tờ theo quy định gửi đến Phòng Lao động – Thương binh và xã hội
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp xã
Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Văn phòng UBND cấp xã theo các bước sau:
+ Nộp giấy biên nhận
+ Nhận kết quả
Thời gian trả hồ sơ: Sáng từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 vào các ngày làm việc trong tuần.
Bản khai cá nhân;
Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày mà chết chưa hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày thì đại diện thân nhân lập bản khai.
Bản sao một trong các giấy tờ như: Lý lịch cán bộ, lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1945 trở về trước); hoặc hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù.
Quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc Quyết định trợ cấp 01 lần.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai cá nhân (Mẫu TĐ2) theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-TBXH.
Tải về
Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu TĐ4)
Tải về
Quyết định trợ cấp hàng tháng (Mẫu TĐ4)
Tải về
Trường hợp người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày mà chết chưa hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày thì đại diện thân nhân lập bản khai (Mẫu TĐ3) theo Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động-TBXH.
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết hồ sơ người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-153947-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
28