Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-218953-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Tổ chức hành nghề công chứng.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổ chức hành nghề công chứng.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại trụ sở Tổ chức hành nghề công chứng.
Thời hạn giải quyết: Không quá 02 ngày làm việc; trường hợp phức tạp không quá 10 ngày làm việc (Thời gian xác minh, giám định, niêm yết không tính vào thời hạn công chứng).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản công chứng.
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu công chứng nộp hồ sơ Tổ chức hành nghề công chứng;
Bước 2: Công chứng viên tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung;
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì giải quyết theo quy định.
Bước 3: Công chứng viên kiểm tra nội dung hợp đồng giao dịch;
- Công chứng viên kiểm tra dự thảo hợp đồng, giao dịch; nếu trong dự thảo hợp đồng, giao dịch có điều khoản vi phạm pháp luật, trái đạo đức xã hội, đối tượng của hợp đồng, giao dịch không phù hợp với thực tế thì công chứng viên phải chỉ rõ cho người yêu cầu công chứng để sửa chữa. Trường hợp người yêu cầu công chứng không sửa chữa thì công chứng viên có quyền từ chối công chứng.
Bước 4: Công chứng viên đọc nội dung hợp đồng giao dịch cho người yêu cầu công chứng nghe hoặc họ tự đọc.
Bước 5: Người yêu cầu công chứng ký tên hợp đồng giao dịch;
Bước 6: Công chứng viên chứng nhận hợp đồng giao dịch;
Bước 7: Bộ phận giúp việc hoàn tất thủ tục (đóng dấu, vào số, vào sổ theo dõi, lưu trữ); thu phí và trả hồ sơ.
- Thời gian làm việc sáng từ 7h30 đến 11h 30, chiều từ 13h30 đến 16h30 ( Trừ ngày thứ 7, chủ nhật và ngày lễ, Tết).
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Người yêu cầu công chứng phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật và có mặt tại Tổ chức hành nghề công chứng hoặc địa điểm công chứng ngoài trụ sở theo đề nghị, nghe đọc và ký tên vào hợp đồng.
Phiếu yêu cầu công chứng (theo mẫu);
Giấy tờ tùy thân (Giấy CMND hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng); giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện (nếu là người đại diện); trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản phải có sổ hộ khẩu của người yêu cầu công chứng.
Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản hoặc giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản đó;
Giấy tờ cần thiết khác có liên quan đến hợp đồng, giao dịch mà pháp luật quy định phải có, tùy trường hợp cụ thể Công chứng viên hướng dẫn bổ sung.
Bản sao nêu trên là bản chụp, bản in, bản đánh máy hoặc bản đánh máy vi tính nhưng phải có nội dung đầy đủ, chính xác như bản chính và không phải có chứng thực. Khi nộp bản sao thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu công chứng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mức phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh giá trị hợp đồng dưới 50 triệu đồng 50 nghìn đồng/trường hợp
Mức phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh giá trị hợp đồng trên 10 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng (mức thu tối đa không quá 10 triệu đồng/trường hợp)
Mức phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh giá trị hợp đồng từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng 100 nghìn đồng/trường hợp
Mức phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh giá trị hợp đồng từ trên 01 tỷ đồng đến 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
Mức phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh giá trị hợp đồng từ trên 03 tỷ đồng đến 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
Mức phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh giá trị hợp đồng từ trên 05 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04% của phần giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
Mức phí công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại, đầu tư, kinh doanh giá trị hợp đồng từ trên 100 triệu đồng đến 01 tỷ đồng 0,1% giá trị tài sản hoặc giá trị hợp đồng, giao dịch
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Công chứng hợp đồng, giao dịch đã được soạn thảo sẵn - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-218953-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
32