Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-227186-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân Tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các sở, ban, ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước.
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Kế hoạch và Đầu tư 25 ngày, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 05 ngày).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định phê duyệt dự án quy hoạch của Ủy ban nhân dân Tỉnh
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 02A Điện Biên Phủ, phường 7, TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra đúng, đủ, tính hợp lệ của hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu và không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại.
- Thời gian tiếp nhận: Sáng từ 7h-11h30; chiều từ 13h30-17h (trừ chiều thứ bảy, ngày chủ nhật và Lễ, Tết).
Bước 3: Trả kết quả: Đúng ngày hẹn trong giấy biên nhận tổ chức, cá nhân đến bộ phận một cửa, một cửa liên thông - Sở Kế hoạch và Đầu tư theo các bước sau:
- Nộp giấy biên nhận
- Ký nhận kết quả: Quyết định phê duyệt
. Đối với dự án quy hoạch mới:
- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt dự án quy hoạch (02 bản chính).
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đã được hoàn thiện, được in trên giấy A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con dấu của thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có) 02 tập.
- Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định (02 bộ).
- Báo cáo thẩm định Dự án quy hoạch (02 bộ).
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về Dự án quy hoạch (01 bản chính, 01 bản sao) đối với dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.
Đối với Dự án điều chỉnh toàn diện quy hoạch:
- Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt Dự án quy hoạch (02 bản chính).
- Báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt đã được hoàn thiện, được in trên giấy A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con dấu của thủ trưởng cơ quan lập quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có) 02 bộ.
- Hệ thống bản đồ, sơ đồ theo quy định (02 bộ).
- Báo cáo thẩm định Dự án quy hoạch (02 bộ).
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh về Dự án quy hoạch (01 bản chính, 01 bản sao) đối với dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.
Đối với Dự án điều chỉnh cục bộ quy hoạch:
- Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch (02 bản chính).
- Báo cáo thuyết minh điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được hoàn thiện, được in trên giấy A4, đóng quyển, trang phụ bìa có chữ ký và con dấu của thủ trưởng cơ quan trình phê duyệt quy hoạch và tổ chức tư vấn lập quy hoạch (nếu có) 02 bộ.
- Hệ thống bản đồ, sơ đồ minh họa việc điều chỉnh quy định (02 bộ).
- Giải trình về việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan (có bản sao các văn bản góp ý kiến gửi kèm) (02 bộ).
- Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (01 bản chính, 01 bản sao) đối với điều chỉnh dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu cấp tỉnh.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt dự án quy hoạch - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-227186-TT
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23