Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-PYE-BS12
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí, Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Phú Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính Nhà nước
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhân
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Công Thương. Địa chỉ: 80 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, Phú Yên.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận và hẹn thời gian giao trả;
+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người nộp hồ sơ làm lại;
- Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần
Bước 3: Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
- Nộp giấy biên nhận;
- Nhận kết quả: Giấy chứng nhận.
Thời gian: Sáng từ 7h đến 11h; Chiều từ 13h30’ đến 16h30’ vào các ngày làm việc trong tuần
Cấp mới:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận (theo mẫu Phụ lục 2- Thông tư 28);
- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy;
- Bản sao Giấy xác nhận đăng ký cam kết bảo vệ môi trường;
- Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;
- Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu Phụ lục 3 - Thông tư 28);
- Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng;
- Bản sao Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
- Bản kê khai địa điểm kinh doanh (đối với cơ sở có nhiều điểm kinh doanh);
- Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.
- Bản kê khai nhân sự (theo mẫu Phụ lục 4 - Thông tư 28);
- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền xác nhận
Cấp sửa đổi, bổ sung:
- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung
- Giấy chứng nhận đã được cấp;
- Các tài liệu chứng minh yêu cầu
Cấp lại:
* Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại;
- Bản sao Giấy chứng nhận (nếu có).
* Trường hợp trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải gửi hồ sơ về Sở Công Thương đề nghị cấp lại, hồ sơ gồm:
- Văn bản đề nghị cấp lại;
- Bản sao Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;
- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp (nếu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất kinh doanh; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn và các thông tin khác (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai nhân sự (theo mẫu Phụ lục 4
Tải về
Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn (theo mẫu Phụ lục 3
Tải về
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (theo mẫu Phụ lục 2
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành Công nghiệp - Phú Yên
Số hồ sơ:
T-PYE-BS12
Cơ quan hành chính:
Phú Yên
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí, Quản lý thị trường
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
18