Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-013908-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dược - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đối tượng nghiên cứu các văn bản qui định liên quan đến lĩnh vực chuyên môn mà mình cần hành nghề (Qua mạng, qua công báo hoặc trực tiếp gặp cán bộ phụ trách hành nghề tại phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế để được hướng dẫn, tư vấn và cung cấp tài liệu liên quan)
Bước 2: - Sau khi có đủ tài liệu đối tượng nghiên cứu và nắm chắc các qui định tại các văn bản về: quyền hạn, nghĩa vụ, trách nhiệm, quyền lợi, các điều cấm... liên quan đến phạm vi hành nghề tư nhân mà cá nhân dự kiến đăng ký hành nghề.
- Đối tượng tự hoàn thành bộ hồ sơ (theo mục 7)
- Sau khi hồ sơ hoàn tất, đối tượng trực tiếp đưa hồ sơ lên bộ phận một cửa Sở Y tế để nộp (Không gửi qua bưu điện hoặc nhờ người khác chuyển hộ).
- Cán bộ tổ một cửa tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra các giấy tờ liên quan nếu thấy đầy đủ viết giấy phiếu tiếp nhận hồ sơ 2 bản (01 bản cho đối tượng ; 01 bản kèm hồ sơ); nếu không đầy đủ theo qui định trả lại cho đối tượng và hướng dẫn để họ hoàn thiện các thủ tục còn thiếu.
- Chuyển hồ sơ cho cán bộ phòng Nghiệp vụ Dược kiểm tra tất cả các các nội dung theo qui định. Phòng quản lý dược thẩm định hồ sơ.
+ Nếu hồ sơ chưa phù hợp thì trong vòng 10 ngày Sở Y tế phải gửi văn bản thông báo và hướng dẫn cho đối tượng bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.
Bước 3: - Trong vòng thời gian 10 kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ nếu đối tượng không nhận được giấy thông báo của Sở Y tế về bổ sung hồ sơ, như vậy hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ.
- Sau 30 ngày kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đối tượng trực tiếp liên hệ với bộ phận một cửa hoặc cán bộ phụ trách để nhận Chứng chỉ.
Bước 4: Khi đã có giấy Chứng chỉ, đối tượng trực tiếp đến Sở Y tế nộp lệ phí thẩm định theo qui định và nhận biên lai thu tiền. Trực tiếp đem biên lai thu tiền đến bộ phận một cửa (cán bộ phụ trách) để nhận Chứng chỉ hành nghề
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề dược
Bản sao hợp pháp văn bằng chuyên môn
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề cư trú hoặc của Thủ trưởng cơ quan nơi người đó đang công tác, nếu là cán bộ, công chức
Giấy chứng nhận đủ sức khỏe do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cấp (Bản chính hoặc bản sao hợp pháp)
Giấy xác nhận về thời gian thực hành ở cơ sở dược hợp pháp do người đứng đầu cơ sở đó cấp
Bản cam kết thực hiện các quy định của pháp luật về dược có liên quan
Giấy chứng minh nhân dân có công chứng
02 ảnh cá nhân (4 x 6) và 2 phong bì dán tem.
Nếu đối tượng người có Hộ khẩu ở ngoại tỉnh phải có xác nhận của Sở Y tế nơi đối tượng có Hộ khẩu xác nhận chưa được cấp Chứng chỉ hành nghề.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Mỗi chứng chỉ thu lệ phí 300.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề dược - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-013908-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25