Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-050056-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an cấp tỉnh; Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an và Tòa án nhân dân (trong trường hợp cần thiết)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Đối với trường hợp đơn giản: 16 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ; Đối với trường hợp cần phải tra cứu hồ sơ ở Toà án: 23 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ; Đối với trường hợp phức tạp (phải có kết quả xác minh của Bộ Công an): 26 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuyên viên bộ phận giao dịch một cửa trực tiếp kiể tra đơn và hồ sơ, đối chiếu bản chụp Hộ chiếu, Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú với bản gốc, thu lệ phí, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, vào sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý hộ tịch và Bổ trợ tư pháp
Bước 2: Chuyên viên Phòng Quản lý hộ tịch và Bổ trợ tư pháp nghiên cứu hồ sơ, lập phiếu đề nghị xác minh lý lịch tư pháp trình lãnh đạo ký và chuyển 01 bộ hồ sơ và phiếu xác minh lý lịch tư pháp đến Công an tỉnh để xác minh. Trường hợp cần thiết có thể lấy ý kiến xác minh, tra cứu của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát - Bộ Công an và cơ quan Toà án
Bước 3: Nhận kết quả xác minh từ công an tỉnh và cơ quan Toà án (nếu có); căn cứ vào kết quả xác minh nếu đủ điều kiện cấp phiếu lý lịch tư pháp lập phiếu lý lịch tư pháp, trường hợp không đủ điều kiện để cấp phiếu lý lịch tư pháp, thì soạn văn bản trả lời cho đương sự trình lãnh đạo ký
Bước 4: Lãnh đạo Sở ký cấp phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản trả lời
Bước 5: Chuyển kết quả đến bộ phận giao dịch một cửa; cấp phiếu lý lịch tư pháp (hoặc văn bản trả lời cho đương sự)
Đơn yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp
Bản chụp Hộ chiếu
Bản chụp Giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu 02/TP-LLTP)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp 100.000đ/lần cấp/người
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam trực tiếp có yêu cầu - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-050056-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
23