Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QBI-075580-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực thống kê: Đo đạc bản đồ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban Địa chính xã
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Địa chính xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đến tại Trụ sở Ủy ban nhân dân xã hoàn thành mẫu đơn và một số giấy tờ có liên quan theo yêu cầu gửi đến Ban Địa chính của xã
Bước 2: Ban Địa chính của xã tiếp nhận và xem xét hồ sơ vẽ trích lục, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ để giải quyết. Sau đó trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã ký xác nhận trích lục cho đối tượng
Trích lục bản đồ
Các loại giấy tờ có liên quan
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Trích lục bản đồ địa chính - Quảng Bình
Số hồ sơ:
T-QBI-075580-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Bình
Lĩnh vực:
Đo đạc bản đồ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26