Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-064644-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Y tế các huyện, thành phố
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong vòng 30 ngày làm việc, từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người đăng ký hành nghề y tư nhân Liên hệ Phòng Y tế huyện/thành phố để được hướng dẫn chi tiết thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ diều kiện hành nghề
Và Hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 7 Biểu mẫu này và nộp về Phòng Y tế nơi đăng ký hành nghề
Bước 2: Phòng Y tế huyện, thành phố trực tiếp tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Y tế Quảng Nam tiếp nhận hồ sơ: Kiểm tra lại hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 4: Sở Y tế thông qua hội đồng xét hành nghề y của Sở
Bước 5: Sở Y tế Quảng Nam tiến hành đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y cho cơ sở đủ điều kiện quy định. Sau đó chuyển về phòng Y tế các huyện, thành phố để cấp cho các cơ sở
Đơn đề nghị đổi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân (tự viết)
Bảng diễn giải cơ sở vật chất kỹ thuật
Biên bản thẩm định của Phòng Y tế
Phiếu thu phí thẩm định cơ sở hành nghề Y tư nhân
Số bộ hồ sơ: 01 bộ, bỏ vào bì hồ sơ kích thước 30x40cm bên ngoài ghi rõ tên cơ sở, địa chỉ và danh mục các hồ sơ có trong bì theo thứ tự
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định điều kiện hành nghề y Mức phí tuỳ thuộc loại hình hành nghề và địa bàn (đồng bằng, trung du, hay miền núi) do Phòng Y tế thu.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân - Sở Y tế Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-064644-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Khám chữa bệnh
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32