Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNA-111744-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Nam
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày sau khi tiếp nhận đủ hồ sơ; trường hợp hợp đồng, văn bản có tình tiết phức tạp cần phải xác minh thì thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực có trách nhiệm xuất trình các loại giấy tờ theo hướng dẫn và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Cán bộ Tư pháp-Hộ tịch của Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Nếu hồ sơ hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, cá nhân nộp lệ phí theo quy định và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã
Phiếu yêu cầu chứng thực hợp đồng, văn bản (thao mẫu)
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp
Bản sao chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, bản sao giấy tờ chứng minh thẩm quyền của người đại diện
Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp theo Luật Đất đai năm 1987 hoặc năm 1993 hoặc năm 2003
Bản sao sổ hộ khẩu
Đơn xin tách thửa, hợp thửa trong trường hợp thực hiện quyền của người sử dụng đất đối với một phần thửa đất
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực (theo mẫu số 31/PYC)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực Theo giá trị chuyển nhượng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp - Quảng Nam
Số hồ sơ:
T-QNA-111744-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Nam
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
21