Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-054811-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Xây dựng
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Xây dựng
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương…. và các hội nghề nghiệp như Hội Kiến trúc sư, Hội Xây dựng, Cầu đường, Thủy lợi…
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Bước 1: Xem hướng dẫn trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng hoặc đến trực tiếp tại Phòng “một cửa” của Sở Xây dựng để được hướng dẫn.
Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn.
Bước 3: Hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ theo hướng dẫn.
Bước 4: Nộp hồ sơ tại Phòng “một cửa” Sở Xây dựng.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước1: Kiểm tra và nhận hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét cấp.
Bước 2: Tập hợp, kiểm tra hồ sơ để trình hội đồng xét cấp.
Bước 3: Hội đồng họp và biểu quyết từng cá nhân.
Bước 4: Ban hành quyết định cấp chứng chỉ hành nghề và làm chứng chỉ cho các cá nhân đủ điều kiện theo quy định.
Bước 5: Trả chứng chỉ cho các cá nhân có tên trong quyết định.
+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: thứ 5 hàng tuần trong giờ hành chính.
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề (theo mẫu tại Phụ lục số 1 Quyết định số 15/2005/QĐ-BXD)
03 ảnh màu cỡ 3x4 chụp trong không quá 6 tháng
Giấy giới thiệu
Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ liên quan đến nội dung xin cấp chứng chỉ hành nghề
Bản sao giấy Chứng minh nhân dân
Bản sao 05 Hồ sơ thiết kế hoặc khảo sát đã được phê duyệt
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn về hoạt động xây dựng liên quan đến lĩnh vực xin cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu. Bản khai có xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp). Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn liên quan đến hoạt động tư vấn quản lý dự án theo mẫu tại phụ lục số 2
Tải về
Đơn đề nghị xét cấp chứng chỉ hành nghề theo mẫu tại phụ lục số 1
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ: 200.000 đồng/chứng chỉ.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục xét cấp chứng chỉ kiến trúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-054811-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [2]
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
31