Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-059839-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công nghệ và Môi trường- Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đúng đủ 02 bộ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức (không cấp cho cá nhân): - Người đại diện cho tổ chức chuẩn bị đầy đủ hồ sơ hợp lệ cần nộp theo quy định và được hướng dẫn công khai các thủ tục cần có
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Tổ cơ chế một cửa của Sở Công Thương
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đúng đủ và hợp lệ, đại diện tổ chức đến nhận kết quả tại nơi đã tiếp nhận hồ sơ
Đối với cơ quan hành chính nhà nước: - Trong thời hạn 03 ngày làm việc, CB tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ không đầy đủ và/hoặc chưa hợp lệ thì trả lời và hướng dẫn để tổ chức trên hoàn thiện lại hồ sơ trình. Trường hợp hồ sơ đúng đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trao văn bản của Sở Công Thương đính kèm hồ sơ để trình UBND tỉnh xem xét quyết định cấp phép SDVLNCN
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Điều kiện sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: Yêu cầu chung về nhân thân, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sức khỏe, huấn luyện kỹ thuật an toàn, ứng phó sự cố trong hoạt động VLNCN, giấy phép lao động (với người nước ngoài); điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật; điều kiện về ANTT, đảm bảo khoảng cách an toàn (Điều 21 Nghị định 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ và Điều 4, Điều 6 Thông tư số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 của Bộ Công Thương)
Kiểm tra thực tế hiện trường khi cần thiết
Đơn đề nghị cấp lại/gia hạn Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp
Báo cáo hoạt động SDVLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước nếu không thay đổi về đăng ký kinh doanh, địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động
Báo cáo hoạt động SDVLNCN trong thời hạn hiệu lực của Giấy phép đã cấp lần trước và các tài liệu liên quan thể hiện những thay đổi, bổ sung, điều chỉnh nếu có sự thay đổi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
27