Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-074687-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trưởng Ban Kế hoạch và Đầu tư (thực hiện theo uỷ quyền của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất)
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Kế hoạch và Đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi, Phòng PC 13 - Công an tỉnh Quảng Ngãi
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trong đó Cục Thuế tỉnh 2 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức (thành lập doanh nghiệp):: Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập doanh nghiệp, liên hệ với Ban Kế hoạch và Đầu tư – Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất để được hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (Ban Kế hoạch và Đầu tư)
Bước 3: Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đến nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì ghi giấy biên nhận (theo mẫu qui định) cho người nộp hồ sơ thành lập doanh nghiệp
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ hoàn thiện theo qui định (Chỉ được hướng dẫn chỉnh sửa một lần, đúng quy định)
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 08 giờ 00 đến 11 giờ 00 phút; Chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30).
Bước 2: Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất chuyển 01 bộ hồ sơ cho Cục Thuế tỉnh để lấy Mã số doanh nghiệp. Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin về doanh nghiệp, Cục Thuế tỉnh thông báo kết quả Mã số doanh nghiệp cho cơ quan đăng ký kinh doanh
Bước 3:Sau khi có thông báo kết quả Mã số doanh nghiệp, Ban Kế hoạch và Đầu tư nhập thông tin doanh nghiệp vào máy và in Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Đăng ký thuế, tiến hành trả kết quả đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (thời hạn tối đa 5 ngày làm việc) cho doanh nghiệp
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6), trong giờ hành chính
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với ngành, nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành, nghề kinh doanh mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu qui định)
Danh sách thành viên (theo mẫu qui định)
Danh sách thành viên (theo mẫu qui định)
Điều lệ Công ty (theo quy định của Luật Doanh nghiệp)
Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác
Bản sao hợp lệ quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức (trường hợp tổ chức tham gia thành lập doanh nghiệp)
Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định
Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với ngành, nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề
Quyết định cử người đảm nhận phần vốn góp (trường hợp tổ chức tham gia thành lập doanh nghiệp)
Số bộ hồ sơ: 01bộ (Riêng: Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh, Bản kê khai thông tin đăng ký thuế 02 bộ)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai thông tin đăng ký thuế
Tải về
Danh sách thành viên
Tải về
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh loại hình Công ty TNHH: 200.000 đồng/1 lần cấp mới
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kinh doanh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-074687-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
101