Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-151887-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Nghệ thuật, biểu diễn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa thể thao và du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân làm thủ tục công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận 1 cửa, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
- Bộ phận 1 cửa nhận hồ sơ, kiểm tra (hồ sơ hợp lệ thì nhận, không hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung) và chuyển cho phòng Nghiệp vụ Văn hoá xử lý hồ sơ
- Phòng nghiệp vụ Văn hoá hoàn tất thủ tục, trình Giám đốc ký Giấy phép và trả kết quả cho bộ phận 1 cửa
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy phép công diễn chương trình
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Có Biên tập viên, Đạo diễn chương trình hội đủ tiêu chuẩn (Tốt nghiệp Trường đào tạo chuyên ngành Nghệ thuật)
- Hợp đồng liên kết tổ chức với đơn vị có chức năng (nếu đơn vị xin tổ chức không có chức năng)
- Văn bản chấp thuận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Ủy ban Nhân dân Thành phố (nếu tổ chức chương trình với mục đích từ thiện)
- Nhạc bản của từng bài hát trong danh mục (ca khúc nước ngoài lời Việt, ghi rõ xuất xứ, tên tác giả, tác giả viết lời Việt), kịch bản, giấy phép công diễn (nếu có tiết mục sân khấu), ảnh mẫu thời trang (nếu có biểu diễn thời trang)
- Hợp đồng biểu diễn của nghệ sĩ tham gia chương trình
- Hợp đồng địa điểm tổ chức biểu diễn
- Cam kết thực hiện quyền tác giả của đơn vị tổ chức
- Hội đồng Nghệ thuật ca múa nhạc - thời trang sẽ duyệt phúc khảo chương trình (trước 07 ngày tổ chức chính thức)
- Thời gian cấp phép: Bảy (07) ngày, không kể ngày nghỉ theo quy định
- Lệ phí: theo quy định tại các văn bản: 9558/TC-LBTC ngày 03/9/2002 của Bộ Tài chánh
Cấp Giấy phép Công diễn cho các tổ chức thuộc địa phương bao gồm: đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp công lập, đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp của Hội nghề nghiệp, cơ sở đào tạo chuyên ngành NTBD, đơn vị nghệ thuật và đơn vị tổ chức biểu diễn ngoài công lập và các tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội thuộc địa phương)
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn ghi rõ tên chương trình, tiết mục, vở diễn, thời gian và địa điểm công diễn.
+ Bản tóm tắt nội dung chương trình, tiết mục, vở diễn, danh sách tác giả, đạo diễn, biên đạo, nhạc sỹ, hoạ sỹ, diễn viên tham gia.
+ Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có đơn vị nghệ thuật, diễn viên nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ VH, TT-DL hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Trong chương trình, tiết mục, vở diễn có diễn viên là người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia phải có quyết định cho phép vào Việt Nam biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ VH, TT-DL.
* Bản cam kết khi tổ chức biểu diễn không vi phạm các quy định cấm sau:
. Kích động nhân dân chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; phá hoạt khối đoàn kết toàn dân;
. Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; truyền bá tư tưởng, văn hóa phản động, lối sống dâm ô đồi trụy, các hành vi tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, trái với thuần phong mỹ tục và hủy hoại môi trường sinh thái;
. Tiết lộ bí mật của Đảng, Nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác do pháp luật quy định;
. Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, xúc phạm vĩ nhân, xúc phạm dân tộc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
. Lưu hành, phổ biến và kinh doanh các sản phẩm văn hóa sản xuất, nhập khẩu trái phép, các sản phẩm văn hóa đã có quyết định đình chỉ lưu hành, cấm lưu hành, thu hồi, tịch thu, tiêu hủy; kinh doanh dịch vụ văn hóa mà không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép theo quy định.
. Tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa vi phạm các quy định về nếp sống văn minh, an ninh, trật tự và phòng, chống cháy nổ.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...

0
29