Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152486-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Khách sạn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 1 tháng khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với tổ chức, cá nhân:: Ít nhất ba tháng trước khi hết thời hạn theo quyết định công nhận hạng, cơ sở lưu trú du lịch phải gửi hồ sơ đăng ký lại hạng cơ sở lưu trú du lịch. Hồ sơ và thủ tục đề nghị thẩm định, xếp hạng lại như thẩm định, xếp hạng lần đầu
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
- Điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị, Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch theo quy định, Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch theo mẫu.
- Photocopy có công chứng các giấy tờ liên quan
- Nộp lệ phí thẩm định theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi.
Bước 3: Sau một tháng kể từ ngày nộp hồ sơ tổ chức và cá nhân đến tại Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi để nhận kết quả.
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện theo quy định.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn giao cho người nộp.
- Thời gian nộp hồ sơ: Vào các ngày trong tuần theo giờ hành chính.
Bước 2: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tiến hành thẩm định tại cơ sở, sau đó ra quyết định về hạng cơ sở lưu trú du lịch.
- Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu).
- Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu).
- Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch (theo mẫu).
- Bản sao có giá trị pháp lý:
+ Đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập DN (nếu có);
+ Văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ và thời gian làm việc trong lĩnh vực du lịch đối với người quản lý;
+ Văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ của trưởng các bộ phận lễ tân, buồng, bàn, bar, bếp, bảo vệ;
+ Giấy cam kết hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự và an toàn xã hội;
+ Giấy xác nhận đủ điều kiện về phòng chống cháy nổ;
+ Xác nhận báo cáo tác động môi trường hoặc xác nhận cam kết bảo vệ môi trường của cấp có thẩm quyền
+ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm (đối với cơ sở lưu trú du lịch có cung cấp dịch vụ ăn uống);
- Biên lai nộp lệ phí thẩm định cơ sở lưu trú du lịch theo quy định hiện hành
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu 1: Đơn đề nghị xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Mẫu 2: Danh sách người quản lý và nhân viên phục vụ trong cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Mẫu 3: Biểu đánh giá chất lượng cơ sở lưu trú du lịch
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí Thẩm định lại: Loại xếp hạng 1 sao, 2 sao 400.000 đồng/lần/cơ sở
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định lại, xếp hạng lại hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152486-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Khách sạn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [8]

0
20