Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-152881-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Quản lý Chất lượng nông lâm thủy sản
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: đối với cơ sở có đăng ký kiểm tra: Không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy Thông báo miễn kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh hàng hoá thuỷ sản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Các bước thực hiện đối với cá nhân, tổ chức:: Làm văn bản đề nghị miễn kiểm tra theo mẫu Quy định (Phụ lục 1a)
Các bước thực hiện đối với cơ quan hành chính nhà nước:: + Không quá một ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đề nghị miễn kiểm tra, cơ quan kiểm tra phải xem xét và thẩm tra các nội dung có liên quan.
+ Cấp Thông báo miễn kiểm tra theo mẫu quy định nếu cơ sở đủ điều kiện quy định (Phụ lục 1b)
+ Nếu chủ hàng không đủ điều kiện để được miễn kiểm tra,cơ quan kiểm tra phải gởi cho chủ hàng văn bản nêu rõ lý do không đủ điều kiện cấp Thông báo miễn kiểm tra
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Hàng hoá thuỷ sản được sản xuất từ cơ sở trong danh sách miễn kiểm tra do Cục Quản lý Chất lượng nông lâm sản và Thuỷ sản công bố từng thời kỳ.
+ Hàng hoá đã thực hiện kiểm tra chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm trước khi xuất khẩu.
Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
+ Giấy đề nghị miễn kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hóa thủy sản;
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Miễn kiểm tra và chứng nhận chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng hoá thuỷ sản trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ nội địa (thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-152881-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]
Kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm - Quảng Ngãi
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp GCN bị mất hoặc bị hỏng) - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm sản xuất; thay đổi, bổ sung quy trình sản xuất và khi giấy chứng nhận hết hiệu lực) - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và toàn bộ quy trình sản xuất) - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP) đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp cơ sở thay đổi vị trí địa lý của địa điểm kinh doanh; thay đổi bổ sung mặt hàng kinh doanh và khi Giấy chứng nhận hết hiệu lực) - Quảng Ngãi
Cấp lại Giấy chứng nhận (GCN) cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện (Trường hợp thay đổi tên cơ sở, chủ cơ sở hoặc người được ủy quyền, địa chỉ nhưng không thay đổi vị trí và mặt hàng kinh doanh) - Quảng Ngãi
Kiểm tra và cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức và cá nhân thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương - Quảng Ngãi

0
27