Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNG-153323-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ngãi
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Sau 30 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Công văn đề nghị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân:: Bước 1:
* Đối với trẻ mồ côi: khai báo mẫu đơn (theo quy định) có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố
* Đối với người tàn tật: khai báo mẫu đơn (theo quy định) có xác nhận của tổ trưởng tổ dân phố
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận Lao động Thương binh và xã hội của Ủy ban nhân dân cấp xã.
Thời gian nộp hồ sơ vào các ngày thứ 2, 4 và thứ 6 hàng tuần
Sáng từ 7h30 đến 11h00
Chiều từ 13h30 đến 17h00
Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:: Bước 1: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung công việc. Nếu đầy đủ, trình Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cho niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã. Nếu chưa đủ hoặc chưa đúng thì hướng dẫn cho đối tượng sửa đổi, bổ sung.
Bước 2: Hết thời hạn niêm yết công khai (30 ngày) nếu không có thắc mắc, khiếu nại thì Ủy ban nhân dân phường hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định và gửi Phòng Lao động Thương binh và xã hội thành phố. Nếu có thắc mắc, khiếu nại thì Ủy ban nhân dân phường thẩm tra và lập Hội đồng xét duyệt để thẩm định lại hồ sơ
Đối với trẻ mồ côi:
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội có xác nhận của tổ dân phố
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường
Đối với người tàn tật, người bị tâm thần mạn tính thì thêm Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng, tàn tật, tâm thần
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị Bảo trợ xã hội cho trẻ em mồ côi, người tàn tật, người bị tâm thần mạn tính - Quảng Ngãi
Số hồ sơ:
T-QNG-153323-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ngãi
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28