Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-101615-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo , tổ chức, đơn vị trường học
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Phòng Giáo dục và Đao tạo cấp huyện
Thời hạn giải quyết: 50 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Đối với cá nhân, tổ chức: + Tổ chức, đơn vị trường học tự hoàn thiện các giấy tờ thủ tục có trong thành phần hồ sơ quy định hoặc đến phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn thủ tục hồ sơ xin thành lập trường.
+ Nộp hồ sơ về phòng Giáo dục và Đào tạo.
+ Nhận quyết định tại phòng Giáo dục và Đào tạo.
Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo cấp huyện: + Kiểm tra tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, đơn vị trường học chuyển đến.
+ Trả quyết định cho tổ chức, đơn vị trường học.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thực hiện theo điều 9 lệ trường Tiểu học : Điều kiện thành lập trường.
- Phù hợp với quy hoạch mạng lưới trường học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường thực hiện phổ cập giáo dục tiểu học.
- Có đủ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên theo chuẩn quy định.
- Có cơ sở vật chất trang thiết bị theo đúng quy định.
+ Đề án thành lập trường.
+ Tờ trình về đề án xin thành lập trường.
+ Dự thảo quyết định thành lập trường, dự thảo điều lệ hoặc quy chế hoạt động của trường.
+ Ý kiến bằng văn bản của cơ quan có liên quan về việc thành lập nhà trường.
+ Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan và báo cáo bổ xung theo ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu có).
+ Sơ yếu lý lịch kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ hợp lệ của người dự kiến làm hiệu trưởng trường mới được thành lập.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trường tiểu học - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-101615-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
20