Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-107757-TT-SĐ
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Doanh nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với các hồ sơ cần phải xin ý kiến của các Sở, ngành liên quan hoặc nội dung xin ưu đãi đầu tư thì thời gian thẩm định là 08 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nhà đầu tư đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được hướng dẫn làm hồ sơ và nhận mẫu đơn, mẫu tờ khai
Bước 2: Nhà đầu tư sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Bước 3: Cán bộ Bộ Trung tâm hành chính công kiểm tra hồ sơ và viết giấy tiếp nhận
Bước 4: Nhà đầu tư căn cứ vào thời gian ghi trên giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công nhận kết quả
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chủ đầu tư nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư cũ khi đến nhận Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 06 bộ (trong đó 03 bộ dấu đỏ hoặc bản sao công chứng)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Phụ lục I-12, Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam)
Tải về
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước tại khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu không cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-107757-TT-SĐ
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Doanh nghiệp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [49]
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư - TP Hồ Chí Minh
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao thuộc Thành phố Hà Nội - Hà Nội
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư trong nước - Thừa Thiên Huế
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh
Giải thể công ty hợp danh đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh
Giải thể doanh nghiệp theo quyết định của Toà án tuyên bố giải thể doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong khu công nghiệp, khu kinh tế, khu kinh tế cửa khẩu - Quảng Ninh
Quyết định áp dụng biện pháp bảo đảm ưu đãi đầu tư - Quảng Ninh
Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh - Quảng Ninh
Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ) - Quảng Ninh
Điều chỉnh chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư) - Quảng Ninh
Điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (Đối với các dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đầu tư) - Quảng Ninh
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh) - Quảng Ninh
Chuyển nhượng dự án đầu tư (Đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ) - Quảng Ninh
Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế - Quảng Ninh
Điều chỉnh dự án đầu tư theo bản án, quyết định của tòa án, trọng tài - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Ninh
Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - Quảng Ninh
Giãn tiến độ đầu tư - Quảng Ninh
Thành lập văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của Nhà đầu tư nước ngoài trong hợp đồng BCC - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư) - Quảng Ninh
Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi Mẫu D - Quảng Ninh
Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Điều chỉnh giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Cấp lại Giấy phép kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam - Quảng Ninh
Chấp thuận địa điểm nghiên cứu lập quy hoạch - Quảng Ninh
Cấp chứng chỉ Quy hoạch - Quảng Ninh
Cấp phép Quy hoạch - Quảng Ninh
Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết đô thị, nhiệm vụ quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù, thỏa thuận tổng mặt bằng (kèm theo phương án kiến trúc công trình) - Quảng Ninh
Thẩm định, phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh: Quy hoạch chi tiết đô thị, quy hoạch chi tiết khu chức năng đặc thù, thỏa thuận tổng mặt bằng (kèm theo phương án kiến trúc công trình) - Quảng Ninh
Cung cấp thông tin quy hoạch - Quảng Ninh
Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Kiểm tra, xác nhận các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu kinh tế (KCN, KKT) - Quảng Ninh
Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trong khu công nghiệp - Quảng Ninh
Đăng ký kế hoạch đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp - Quảng Ninh

0
20