Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-143112-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Không kể thời gian tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chỉnh lý biến động tại trang 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: Đơn vị sử dụng đất có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận một cửa kiểm tra hồ sơ đủ điều kiện thì viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả, thông báo cho đơn vị sử dụng đất nộp phí và lệ phí
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký với Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh với điều kiện đất chuyển mục đích không phải trong các trường hợp sau:
- Chuyển từ đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản;
- Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng mục đích khác;
- Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
- Chuyển đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
- Chuyển đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở.
- Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất: (bản chính).
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - bản chính.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất (Mẫu số 12/ĐK)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký biến động về sử dụng đất 207.000 đồng/ giấy chứng nhận
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép (đối tượng là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư tại nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài) - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-143112-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
19