Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-156151-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
: + Tổ chức đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh để được hướng dẫn làm hồ sơ.
+ Tổ chức sau khi hoàn thiện hồ sơ thì nộp tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh.
+ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ) thì viết giấy tiếp nhận.
+ Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong giấy tiếp nhận hồ sơ đến Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh nhận kết quả.
Hồ sơ thành lập trường trung cấp nghề gồm:
+ Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục (theo mẫu);
+ Đề án thành lập trường trung cấp nghề (theo mẫu);
* Đối với trường trung cấp nghề được thành lập, cho phép thành lập mới, thì Đề án kèm theo bản dự kiến số lượng giáo viên đảm bảo đáp ứng quy mô, trình độ trường dự kiến đào tạo;
a. Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm hiệu trưởng, vận dụng theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ Nội vụ về việc ban hành mẫu biểu quản lý cán bộ, công chức;
b. Dự thảo Điều lệ của trường;
c. Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thỏa thuận của cơ quan có thẩm quyền về cấp, cho thuê hoặc quyền sử dụng đất để xây dựng trường hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm);
* Đối với trường trung cấp nghề tư thục, hồ sơ cần bổ sung:
+ Văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp nghề đảm bảo đầu tư và hoạt động của trường;
* Đối với trường trung cấp nghề tư thục có từ 2 thành viên góp vốn trở lên, hồ sơ còn cần phải bổ sung:
a. Biên bản cử người đại diện đứng tên thành lập trường;
b. Danh sách các cổ đông cam kết góp vốn thành lập trường;
c. Danh sách các thành viên Ban sáng lập thành lập trường;
d. Dự kiến Chủ tịch Hội đồng quản trị của nhà trường.
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thành lập trường trung cấp nghề - theo mẫu số 4
Đơn đề nghị của tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân đối với trường trung cấp nghề tư thục - theo mẫu số 3b
Sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc - theo mẫu 2C-BNV/2008
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Thành lập trường trung cấp nghề tư thục - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-156151-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
34