Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-248996-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Dược, mỹ phẩm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: - 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với cơ sở không phải thẩm định)
- 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Đối với cơ sở phải thẩm định hoặc cấp liên thông)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh
Bước 3: Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả
Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm hành chính công cấp Tỉnh nhận kết quả
Đơn đề nghị cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (theo mẫu)
Bản chính Chứng chỉ hành nghề dược của người quản lý chuyên môn về dược mới đôí với trường hợp thay đổi quản lý chuyên môn về dược
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu của cơ sở (nếu là doanh nghiệp) đối với văn bản chấp thuận việc thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc của cơ quan đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ cơ sở và đóng dấu của cơ sở (nếu là doanh nghiệp) văn bản chấp thuận việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc của cơ quan cấp đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh thuốc
Bản sao có chứng thực hoặc bản sao có chữ ký của chủ hoặc người đứng đầu cơ sở và đóng dấu xác nhận (nếu là doanh nghiệp) Giấy chứng nhận thực hành tốt ( Đối với cơ sở đã được cấp GDP,GPP)
Đối với cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận GDP, GPP, thì thay bằng: Bản kê khai địa điểm và trang thiết bị cơ sở kinh doanh theo mẫu số 07/KKĐĐ-TTB; Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn theo mẫu số 06/KKNS
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai danh sách nhân sự và bằng cấp chuyên môn (Mẫu 6/KKNS ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BYT)
Tải về
Bản kê khai địa điểm và trang thiết bị cơ sở kinh doanh (Mẫu 7/KKĐĐ-TTB ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BYT)
Tải về
Đơn đề nghị cấp lại Giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (mẫu số 4d/ĐĐN-ĐĐKKD ban hành kèm theo Thông tư số 10/2013/TT-BYT)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Phí thẩm định * Đối với cơ sở không phải thẩm định (Cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt GDP, GPP còn hiệu lực): Không thu * Đối với cơ sở phải thẩm định (Cơ sở chưa được cấp giấy chứng nhận thực hành tốt GDP, GPP): - Với cơ sở bán buôn: + Doanh nghiệp: 4.000.000 đồng/lần thẩm định + Đại lý: 1.000.000 đồng/lần thẩm định - Với cơ sở bán lẻ: + Cơ sở bán lẻ thuốc thành phẩm: (Trừ tủ thuốc của trạm y tế xã hoạt động bằng tiền ngân sách nhà nước không nhằm mục đích kinh doanh) - Đối với cơ sở thuộc địa bàn vùng khó khăn: 500.000đồng/lần thẩm định - Đối với cơ sở bán lẻ thuộc các khu vực trong tỉnh còn lại: 1000.000 đồng/lần thẩm định - Cơ sở bán lẻ thuốc đông y thuốc từ dược liệu: + Đối với cơ sở thuộc vùng sâu, vùng xa: 200.000 đồng/lần thẩm định + Đối với cơ sở kinh doanh thuộc các khu vực trong tỉnh còn lại: 500.000 đồng/lần thẩm định
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-248996-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Dược, mỹ phẩm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
24