Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QNH-274301-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực thống kê: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã, phường
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, phường
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn.
Thời hạn giải quyết: - Trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy xác nhận có văn bản yêu cầu bổ sung.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức hoặc cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định, nộp tại: UBND xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại để chế biến lại
Bước 2: UBND xã, phường kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ thì viết phiếu, tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày lấy kết quả
Bước 3: Tổ chức, cá nhân căn cứ thời gian ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ đến UBND xã, phường để nhận kết quả
Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại.
Bản sao hợp đồng mua bán giữa tổ chức, cá nhân đề nghị đăng ký sản xuất rượu công và doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại
Số bộ hồ sơ: 02 bộ + 01 bộ nộp tại UBND xã, phường + 01 bộ đơn vị xin cấp lưu giữ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất để chế biến lại rượu
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại - Quảng Ninh
Số hồ sơ:
T-QNH-274301-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Ninh
Lĩnh vực:
Công thương
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30