Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-026917-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính cho Sở theo địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, số 87-Trần Hưng Đạo, Đông Hà, Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay trong ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy khai sinh (Bản chính - Cấp lại)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đương sự hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 3.3 và nộp hồ sơ tại Sở Tư pháp nơi trước đây đương sự đã đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
Bước 2: Sở Tư pháp tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Sở Tư pháp căn cứ vào Sổ đăng ký khai sinh đang lưu trữ để ghi vào nội dung bản chính Giấy khai sinh, cấp cho đương sự một bản chính Giấy khai sinh mới, thu hồi lại Giấy khai sinh cũ (nếu có)
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Tư pháp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp bản chính Giấy khai sinh bị mất, hư hỏng hoặc phải ghi chú quá nhiều nội dung do được thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch hoặc điều chỉnh hộ tịch mà Sổ đăng ký khai sinh còn lưu trữ được, thì được cấp lại bản chính Giấy khai sinh
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (STP/HT-2006-KS.3) ban hành kèm theo Quyết định số 01/2006/ QĐ-BTP)
Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có)
Văn bản ủy quyền (nếu có ủy quyền): Việc ủy quyền phải bằng văn bản và phải được công chứng hoặc chứng thực hợp lệ (trừ trường hợp người được ủy quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người ủy quyền, thì không cần phải có văn bản ủy quyền)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai cấp lại bản chính Giấy khai sinh (STP/HT-2006-KS.3)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam 50.000đồng/trường hợp
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại bản chính Giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-026917-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
35