Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-084035-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ theo hướng dẫn tại mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ trực tiếp tại tổ ''1 cửa'' của Ủy ban nhân dân huyện
Bước 2: Cán bộ Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của phòng Công thương: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định, yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ
Bước 3: Thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 4: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy phép xây dựng tại tổ ''1 cửa'' của Ủy ban nhân dân huyện
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng công trình (theo mẫu)
Bản sao có công chứng các giấy tờ về quyền sử dụng đất kèm theo trích lục bản đồ, sơ đồ ranh giới lô đất
Hồ sơ thiết kế công trình (Các bản vẽ khổ giấy A3, tỉ lệ 1/100-1/200, đóng thành quyển) gồm có:
- Bản vẽ mặt bằng vị trí công trình xây dựng trên lô đất;
- Bản vẽ có mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của công trình;
- Bản vẽ mặt bằng các tầng;
- Bản vẽ mặt bằng móng và các chi tiết cấu tạo móng, hố móng;
- Bản vẽ sơ đồ hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, lắp điện.
Đối với công trình sửa chữa, cải tạo phải có ảnh chụp khổ 9 x 12
Đối với công trình nhà ở có chiều cao từ 03 tầng trở lên và có tổng diện tích sàn trên 250m2 thì phải do tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện
Số bộ hồ sơ: Hồ sơ thiết kế 03(bộ); các loại giấy tờ khác 01(bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG(Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ ở đô thị)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép (Đối với cá nhân, hộ gia đình) 50.000 đồng
Lệ phí cấp giấy phép: (Đối với tổ chức, doanh nghiệp) 100.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp phép xây dựng mới và sửa chữa cải tạo nhà ở - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-084035-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19