Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-118191-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái - Sở Giao thông vận tải
Bước 2: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Hướng dẫn các thủ tục còn thiếu hoặc sai sót;
- Nếu hồ sơ hợp lệ: Nhân viên tiếp nhận hồ sơ viết giấy biên nhận và giao lại cho khách hàng nếu nộp trực tiếp.
Bước 3: Đến ngày hẹn theo giấy biên nhận đến nhận kết quả tại phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái hoặc Sở sẽ gửi trả kết quả qua đường bưu điện
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Có đăng ký kinh doanh ngành vận tải ô tô theo quy định của pháp luật.
+ Người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải của doanh nghiệp phải có trình độ chuyên môn chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên.
+ Là loại xe có 09 ghế ngồi trở lên kể cả ghế người lái.
* Đăng ký sở hữu xe gồm:
- Xe đăng ký thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu chi nhánh doanh nghiệp, biển số xe nơi đăng ký tại địa phương nơi doanh nghiệp hoặc chi nhánh đặt trụ sở;
- Xe đăng ký thuộc sở hữu của đơn vị có chức năng cho thuê tài chính kèm theo hợp đồng cho thuê tài chính giữa đơn vị vận tải và đơn vị cho thuê tài chính (bản phô tô có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơi doanh ngiệp cho thuê tài chính đặt trụ sở;
- Xe đăng ký thuộc sở hữu của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê tài sản kèm theo đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản (bản pho to có chứng thực), hợp đồng thuê tàI sản giữa đơn vị vậ tải và đơn vị, hộ kinh doanh cho thuê tài sản(bản pho to có chứng thực); biển số xe được đăng ký tại địa phương nơI tổ chức, cá nhân đăng ký kinh doanh cho thuê tài sản;
- Xe đăng ký thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã kèm theo cam kết kinh tế giữa xã viên và Hợp tác xã trong đó có quy định về quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ quản lý, sử dụng, điều hành của Hợp tác xã đối với xe ô tô thuộc sở hữu của xã viên Hợp tác xã.
Giấy đăng ký khai thác vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định (Phụ lục 10-Quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ) kèm theo phương án hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô, lịch trình chạy xe theo mẫu (Phụ lục 1 QĐ số 16/2007/QĐ-BGTVT ngày 26/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)
Các loại giấy tờ của từng xe tham gia khai thác thử:
- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường;
- Giấy chứng nhận đăng ký của từng phương tiện.
Đối với trường hợp đăng ký khai thác lần đầu hồ sơ phải có thêm "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh" của doanh nghiệp trong đó có loại hình kinh doanh phù hợp (Bản phô tô có công chứng hoặc bản phô tô kèm theo bản chính để đối chiếu)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đăng ký mở tuyến vận tải khách bằng ô tô theo tuyến cố định;
Tải về
Lịch trình chạy xe
Tải về
Phương án hoạt động vận tải khách bằng ô tô;
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000Km trở xuống có trong danh mục - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-118191-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường bộ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
21