Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-119494-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải, Trường công nhân kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải, Trường công nhân kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận trúng tuyển
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ dự thi tại Trường công nhân kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải (Trường CNKT và GVGTVT) Quảng Trị
Bước 2: Trường công nhân kỹ thuật và nghiệp vụ Giao thông vận tải tiếp nhận, soát xét hồ sơ theo quy định; tổ chức mở lớp học, giảng dạy, kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo chương trình quy định; báo cáo kết quả học tập về Sở Giao thông vận tải
Bước 3: Sở Giao thông vận tải tổ chức Hội đồng thi; căn cứ kết quả thi để cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng cho các học viên
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam;
+ Được công nhận học xong chương trình đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại hạng bằng;
+ Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thuỷ thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện (trừ chứng chỉ thuỷ thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế) hoặc người có bằng thuyền trưởng hạng 3 hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng 3;
+ Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thợ máy hoặc chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng máy trưởng hạng 3;
+ Có chứng chỉ sơ cấp nghề được đào tạo theo nghề điều khiển tầu thuỷ, nghề thuỷ thủ hoặc nghề máy tầu thuỷ, sau khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 12 tháng trở lên không phải dự học chương trình tương ứng, được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng 3 hoặc bằng máy trưởng hạng 3.
Đơn đề nghị dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa
Giấy chứng nhận sức khỏe do trung tâm y tế hoặc bệnh viện đa khoa cấp huyện trở lên cấp
Bản sao Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu
05 ảnh mầu cỡ 3 x 4
Bản sao có chứng thực chứng chỉ thuỷ thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thủ tục Dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thuỷ nội địa từ hạng 3 trở xuống - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-119494-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Đường thủy
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
25