Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-126248-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Bưu chính – chuyển phát
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư phải lập hồ sơ đầy đủ theo quy định và nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Trị
Bước 2: Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ đủ thủ tục thì viết giấy biên nhận và giấy hẹn ngày trả kết quả sau đó chuyển ngay đến lãnh đạo Sở để phân công phòng chuyên môn nghiên cứu, giải quyết
Bước 3: Cán bộ chuyên môn phụ trách lĩnh vực có trách nhiệm phối hợp với các CBCC, các phòng chuyên môn có liên quan thẩm định, trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định.
Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận Giấy cấp phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông theo đúng giấy hẹn
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Căn cứ để cấp giấy phép:
- Các nội dung của hồ sơ đề nghị cấp phép phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển thị trường bưu chính, chuyển phát.
- Đề án kinh doanh thể hiện tính khả thi, có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
- Tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, mức bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại, mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.
Điều kiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép:
- Hồ sơ đề nghị cấp phép phải đủ về số lượng bộ hồ sơ, các đầu mục trong hồ sơ theo quy định tại điểm a), điểm b) khoản 5 Thông tư 08/2008/TT-BTTTT.
- Các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép phải được khai đủ và thống nhất.
Đơn đề nghị cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư (theo mẫu tại phụ lục IV của TT 08)
Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát
Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có)
Đề án kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư (nội dung cụ thể của đề án được quy định tại TT 08)
Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ
Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại
Tài liệu chứng minh người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính chuyển phát
Bản thoả thuận với đối tác nước ngoài để chuyển phát thư ra nước ngoài, nhận thư từ nước ngoài về phát tại Việt Nam (đối với hồ sơ đề nghị cấp phép trong phạm vi quốc tế)
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (01 bộ là bản chính, 03 bộ là bản sao)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư (trong phạm vị nội tỉnh) - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-126248-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Bưu chính – chuyển phát
Tình trạng:
Không còn áp dụng

1
20