Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-129525-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Văn hóa
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm cấp giấy chứng nhận; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân muốn cấp thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình phải đảm bảo hồ sơ theo quy định
Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thẩm định hồ sơ
- Hồ sơ đạt yêu cầu: Tiếp nhận hồ sơ, hẹn thời gian giải quyết.
- Hồ sơ không đạt yêu cầu: Trả lại yêu cầu bổ sung.
Bước 3: Tham mưu cấp thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Công dân sẽ đến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch ký nhận thẻ
Đơn đề nghị cấp thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan nơi người đó công tác hoặc Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú
Giấy khám sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp
Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp trở lên phù hợp với lĩnh vực tư vấn và hổ trợ nạn nhân bạo lực gia đình
Giấy xác nhận quá trình công tác hoặc hoạt động trong lĩnh vực tư vấn được cơ quan nơi người đó công tác hoạc Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận
Chứng chỉ nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn về phòng , chống bạo lực gia đình
03 ảnh cỡ 3 x 4 cm
Chứng từ nộp phí cấp thẻ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-129525-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Văn hóa
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
22