Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-131987-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Cán bộ công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Nộp hồ sơ và trả kết quả tại Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Tổ chức cán bộ tiếp nhận hồ sơ)
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Xây dựng kế hoạch biên chế tuyển dụng trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
Bước 2: Thông báo chỉ tiêu tuyển dụng và tiếp nhận hồ sơ sinh viên
Bước 3: Nhập dữ liệu (theo chương trình phần mềm)
Bước 4: Thông báo công khai danh sách dự tuyển trên các phương tiện thông tin
Bước 5: Ra quyết định thành lập hội đồng xét tuyển và họp hội đồng xét tuyển
Bước 6: Công bố kết quả trúng tuyển và ra quyết định tiếp nhận
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
a) Đối với xét tuyển viên chức sự nghiệp làm việc ở các xã vùng kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh thì ưu tiên xét tuyển người có hộ khẩu thường trú ít nhất là 03 năm tại các xã vùng miền núi của tỉnh trước, sau đó còn chỉ tiêu thì xét tuyển người có hộ khẩu ngoài địa bàn.
- Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú tại Quảng Trị ít nhất là 03 năm tuyển dụng làm tại 2 huyện Hướng Hóa, Đakrông và các xã miền núi ở các huyện còn lại.
- Giáo viên đã đạt chuẩn đào tạo được cấp có thẩm quyền cử đi dạy học ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, thời gian 3 năm trở lên, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
b) Sửa đổi, bổ sung Điều 13, quy chế, điểm ưu tiên, cụ thể:
- Đối tượng ưu tiên 20 điểm:
+ Người có thời gian hợp đồng làm việc từ 10 năm trở lên, được cơ quan quản lý nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ;
- Giáo viên đã đạt chuẩn đào tạo được cấp có thẩm quyền cử đi dạy học thời gian 2 năm ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước.
- Đối tượng ưu tiên 15 điểm:
+ Người có thời gian hợp đồng làm việc từ 5 đến 10 năm, được cơ quan quản lý nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Đối tượng ưu tiên 10 điểm:
+ Người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong; đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ 02 năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ;
+ Giáo viên đã đạt chuẩn đào tạo được cấp có thẩm quyền cử đi dạy học thời gian 1 năm ở nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, hoàn thành nhiệm vụ trở về nước;
+ Người có thời gian hợp đồng làm việc từ 3 đến 5 năm, được cơ quan quản lý nhận xét hoàn thành tốt nhiệm vụ;
+ Người có chứng chỉ hành nghề phù hợp với chức danh cần tuyển (Giám sát công trình, khảo sát công trình, thiết kế công trình, kiểm dịch viên, kiểm toán, tư vấn pháp luật…);
+ Người tốt nghiệp các khóa đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm, khoa sư phạm; nếu tốt nghiệp hệ vừa học vừa làm thì phải được đào tạo tập trung tại trường sư phạm;
+ Người tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học khác (Ngoài sư phạm) có chuyên môn đào tạo phù hợp nhu cầu tuyển dụng thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo.
c) Đối tượng viên chức xét tuyển cho các cơ sở giáo dục phải tốt nghiệp các khóa đào tạo giáo viên tại các trường sư phạm, khoa sư phạm. Nếu tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng, trung học khác có chuyên môn đào tạo phù hợp với bộ môn cần tuyển, có chứng chỉ sư phạm thì phải có thời gian hợp đồng giảng dạy tại Quảng Trị từ 03 năm học trở lên, được nhà trường và Phòng Giáo dục và Đào tạo xác nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ (Từ năm học 2008- 2009 trở đi, các cơ sở giáo dục chấm đứt hợp đồng giảng dạy đối với người tốt nghiệp các trường ngoài sư phạm). Nếu tốt nghiệp hệ vừa học vừa làm thì phải được đào tạo tập trung tại trường sư phạm.
d) Người tham gia dự tuyển phải đảm bảo tuổi đời từ 18 đến 45 tuổi; có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của ngạch tuyển dụng.
e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án hình sự, đang bị áp dụng các biện pháp xữ lý vi phạm hành chính (đưa vào cơ sở giáo dục tại xã, phường, thị trấn).
Sơ yếu lý lịch có dán ảnh, được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn xác nhận (theo mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ)
Giấy cam đoan
Đơn dự tuyển (theo mẫu hướng dẫn của Sở Nội vụ)
Bản sao Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp Đại học và chứng chỉ các loại (bản sao công chứng)
Học bạ hoặc phiếu điểm có ghi kết quả trung bình chung toàn khóa
Giấy chứng nhận sức khỏe do Bệnh viện huyện, thị xã trở lên cấp trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ
Giấy khai sinh (bản sao công chứng)
Các loại giấy tờ ưu tiên
Số bộ hồ sơ: Mỗi thí sinh được gửi nhiều nhất 02 hồ sơ cho 02 hội đồng xét tuyển.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
) Mẫu Sơ yếu lý lịch có đóng dấu giáp lai của Sở Giáo dục và Đào tạo;
a) Giấy cam đoan;
c) Mẫu Đơn dự tuyển có đóng dấu giáp lai của Sở Giáo dục và Đào tạo.
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí xét tuyển + Dưới 100 thí sinh dự tuyển : 130.000đ/thí sinh/lần; + Từ 100 đến dưới 500 thí sinh : 100.000đ/thí sinh/lần; + Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh: 70.000đ/thí sinh/lần; + Từ 1.000 thí sinh trở lên : 60.000đ/thí sinh/lần
Căn cứ pháp lý
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Tuyển dụng viên chức ngạch giáo viên Trung học phổ thông - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-131987-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Cán bộ công chức, viên chức
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [1]
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22