Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-204034-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thủy lợi và Phòng chóng lụt bão
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý, khai thác công trình Thủy lợi Quảng Trị
Cách thức thực hiện: Đơn vị xin cấp giấy phép làm việc với đơn vị quản lý, khai thác công trình thủy lợi đó trước khi trình Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép và Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép gia hạn
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Đơn vị xin cấp phép gửi hồ sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm xem xét, kiểm tra hồ sơ; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 3: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tiến hành thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét ra quyết định cấp phép
Bước 4: Nhận kết quả tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo mẫu
Bản sao công chứng hộ chiếu nổ mìn đối với các hoạt động quy định tại khoản 9 Điều 1 Quy định này
Sơ họa vị trí khu vực tiến hành các hoạt động đề nghị cấp phép
Văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trực tiếp quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi
Văn bản thỏa thuận về sử dụng đất lâu dài hoặc có thời hạn với chủ sử dụng đất hợp pháp
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
Số bộ hồ sơ: 02 bộ hồ sơ (01 bộ chính và 01 bộ sao chụp)
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép cho hoạt động nổ mìn và các hoạt động gây nổ khác không gây tác hại khác trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-204034-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Nông nghiệp – Nông thôn
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
20