Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-QTR-204320-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Trị
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh. Địa chỉ: Khu phố 3 – Đông Lương – Đông Hà - Quảng Trị
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại phòng Kế hoạch tổ chức hành chính – Chi cục Thú y Quảng Trị
Bước 2: Thanh tra Chi cục thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo phê duyệt và chuyển kết quả cho phòng Kế hoạch tổ chức hành chính
Bước 3: Tổ chức, cá nhân đến nhận kết quả tại phòng Kế hoạch tổ chức hành chính – Chi cục Thú y
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có trình độ chuyên môn từ trung cấp CNTY trở lên
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật thú y
Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (Có công chứng)
Sơ yếu lý lịch của chủ cơ sở (Có xác nhận của chính quyền địa phương)
Giấy chứng nhận sức khỏe (do trung tâm y tế quận, huyện trở lên cấp)
02 ảnh mẫu 3x4 (4x6)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề 100.000đ (Một trăm ngàn đồng)
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật thú y - Quảng Trị
Số hồ sơ:
T-QTR-204320-TT
Cơ quan hành chính:
Quảng Trị
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
44