Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-SLA-074606-TT
Cơ quan hành chính: Sơn La
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Sơn La
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: - Bản đồ trích đo địa chính khu đất hoặc trích lục bản đồ địa chính khu đất (theo mẫu tại Quyết định số 720/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng cục Địa chính);
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhậnQuyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1:: Tổ chức chuẩn bộ hồ sơ theo quy định cuả pháp luật
Bước 2:: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng 107-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La - Tổ 3 Phường Chiềng Lề - Thành Phố Sơn La).
Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết phiếu giao nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả trao cho người nộp.
+ Trường hợp khi thẩm định thấy hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì trong 05 ngày làm việc, Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chỉ duy nhất (01) lần trực tiếp hoặc bằng văn bản để cơ sở làm lại cho kịp thời.
Bước 3:: - Nhận Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Phòng 107-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La - Tổ 3 Phường Chiềng Lề - Thành Phố Sơn La) theo trình tự sau:
Công chức trao Quyết định viết phiếu nộp lệ phí. Người nhận Quyết định đem phiếu đến nộp tiền tại bộ phận tài vụ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất (Phòng 102-Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La - Tổ 3 Phường Chiềng Lề - Thành Phố Sơn La).
Công chức kiểm tra chứng từ nộp lệ phí và yêu cầu người đến nhận Quyết định ký nhận, trao Quyết định cho người đến nhận quyết định. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền (theo mẫu quy định) và chứng minh thư của người ủy quyền.
- Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Trong giờ làm việc hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (ngày lễ nghỉ)
Bản đồ trích đo địa chính khu đất hoặc trích lục bản đồ địa chính khu đất (theo mẫu tại Quyết định số 720/1999/QĐ-ĐC ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Tổng cục Địa chính)
Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo mẫu 4a/ĐK tại Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai (nếu có)
Báo cáo tự rà soát hiện trạng sử dụng đất theo quy định tại các Điều 49, 51, 53 và 55 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ
Số bộ hồ sơ: * 02 bộ hồ sơ, riêng bản đồ 10 bộ.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
- Đơn xin cấp giấy chững nhận quyền sử dụng đất (Mẫu số 04a/ĐK )
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
- Phí đo đạc lập bản đồ địa chính: - Phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất: * Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức đang sử dụng - Sơn La
Số hồ sơ:
T-SLA-074606-TT
Cơ quan hành chính:
Sơn La
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [6]
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đơn vị vũ trang nhân dân đang sử dụng đất - Sơn La
Huỷ bỏ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Sơn La
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất - Sơn La
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho Tổ chức là pháp nhân mới được hình thành thông qua việc chia tách hoặc sáp nhập được nhận quyền sử dụng đất từ tổ chức là pháp nhân bị chia tách hoặc sáp nhập - Bà Rịa Vũng Tàu
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản không đồng thời là người có quyền sử dụng đất - Bắc Giang
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức đang sử dụng đất đối với trường hợp người sử dụng đất đồng thời là chủ sở hữu nhà ở, công trình xây dựng - Bắc Giang

0
27